5 tips: så skapar du en digital arbetsplats som lyfter medarbetarna

Oscar Berg som driver den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans och vägleder företag och organisationer i deras digitala transformation ger dig fem tips.

Oscar Berg: Så skapar du en digital arbetsplats som lyfter dina kollegor

Oscar Berg som driver den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans och vägleder företag och organisationer i deras digitala transformation. Här får du fem tips för hur du lyckas skapa en digital arbetsplats som lyfter dina medarbetare.

1. Ledningen måste stå bakom digitaliseringen

Sprid insikten om att en digital arbetsplats som lyfter medarbetarna är en förutsättning för digitalisering och digital transformation av verksamheten – ledningen måste stå bakom detta till 100 procent.

2. Skapa förståelse

Skapa en förståelse internt för de trender och drivkrafter som driver utvecklingen och på vilket sätt arbetet förändras och behöver stödjas.

3. Gemensam målbild

Skapa en gemensam målbild, övergripande plan och struktur för samordning och styrning av den digitala arbetsplatsen.

4. Steg för steg

Etablera en kontinuerlig och iterativ process baserat på design för att utveckla medarbetarupplevelsen och dess olika delar steg för steg. Arbeta mot målbilden genom att experimentera, testa och utvärdera nya arbetssätt och tekniker istället för att köpa in stora system – det finns inga “magic bullets” eller paketlösningar.

5. Involvera medarbetarna

Involvera medarbetarna från början i processen för att förstå deras verklighet, ta tillvara på deras idéer, testa lösningar och göra dem till medskapare av förändringen.

Läs mer: Från sophusväggen till landslaget