Lista: 8 retoriktips som hjälper dig engagera din publik

Talare

Hur du talar är avgörande för publikens engagemang. Här listar Executiveeffect sex retoriktips som hjälper dig nå fram med ditt budskap.

Executiveeffect listar tillsammans med retorikexperten Per Furumo åtta retoriktips som hjälper dig att nå fram till mottagaren.

1. Tänk på taltempot

Ha aldrig bråttom. Tempot kan växla, vi stimuleras av variation men stressa aldrig. En lugn talare visar att hen äger situationen och förmedlar förtroende. Tänk ”berättar”-tempo, som när man återger en saga eller annan typ av berättelse.

2. Tala något, något starkare än i normal samtalston

Våga höja volymen men alltid i bekvämlighetsregistret. Som mottagare attraheras vi av att den som talar är mjukt offensiv och vill inta rummet.

3. Artikulera

Var inte rädd för att förstärka artikulationen. Som mottagare känner vi automatiskt att du talar från en ”scen”. God artikulation sänder engagemang.

4. Betona och förstärk

Våga betona ordentligt. God artikulation kan hjälpa oss att hitta förstärkt betoning av nyckelorden som i sin tur skapar klarhet och sammanhang.

5. Pausera

Våga pausera. En paus kan vara allting från en micropaus till en längre paus på flera sekunder. Pauserna påverkar orden och åstadkommer koncentration och förväntan.

6. På med berättarmössan

Oavsett om det handlar om information, redovisning, rapport: tänk berättelse. Då är det lättare att hitta ett triggande och attraherande tilltal.

7. Gör publiken delaktig

Ställ frågor genomgående. Frågor som endast kräver ja eller nej, nickning eller huvudskakning. Det ökar förutsättningarna att få mottagaren att känna sig delaktig.

8. Våga vara lekfull

Bejaka det lekfulla! Ingenting kan vara mer seriöst. Se Hans Rosling som det stora föredömet. Det fantasifulla och lekfulla var aldrig ett självändamål för professor Rosling utan ett medel för att få publiken nyfiken, intresserad och delaktig.

Läs mer: Eventsystem för hantering av deltagare på konferenser