VD-assistentens vanligaste arbetsuppgifter och ansvarsområden

Har du funderat på vad andra med samma tjänst som du gör och ansvarar för? Ta då del av Executiveeffects listning av de vanligaste arbetsuppgifterna och ansvarsområdena för VD-assistenter.

Även om arbetsuppgifterna för assistenter på ledningsnivå varierar på olika arbetsplatser, så finns det vissa ansvarsområden, färdigheter och profilegenskaper som är mer förekommande.  

Kolla in hur väl din profil och arbete överensstämmer med profilbeskrivningen för tjänster som bland annat går under benämningen VD-assistent, Executive Assistant eller Management Assistant.

Generell profilbeskrivning för assistenter på ledningsnivå:

Vanligaste förekommande arbetsuppgifterna

 • Administrativt stöd till en eller flera chefer
  • Koordinera och planera
  • Rese- och mötesarrangemang
  • Helhetsansvar för kalender och planering av chefens tid
  • Föra protokoll och bevaka ärenden
  • Ekonomisk uppföljning
  • Administrera ledningsgrupps- och styrelsearbete
 • Framställa presentationsmaterial
 • Sammanställa och analysera material till rapporter
 • Dokumenthantering
 • Utveckla kontors- och administrativa rutiner

Kunskaper

 • Organisationskunskap
 • Affärskunskap (företagsekonomi, marknadsföring, juridik)
 • MS Office
 • Digital kompetens
 • Kommunikation/informationshantering
 • Språk
 • Administration

Egenskaper

 • Integritet
 • Proaktiv
 • Servicekänsla
 • Noggrann
 • Strukturerad
 • Effektiv
 • Ansvarstagande
 • Förändringsbenägen
 • Social kompetens
 • Förmåga att arbeta under press
 • Samarbetsförmåga
 • Prestigelös
 • Kommunikationsförmåga

Källa: European Management Assistants (EUMA)

 

Annons

MH Konferens skapar lyckade möten

Sedan tolv år är MH Konferens specialiserad på att just skapa bra möten och skräddarsydda konferensarrangemang. Verksamheten är uppbyggd av VD Marina Häggblom med många år i branschen och en bakgrund som bland annat Key Account Manager