Lista: Tio aktörer som erbjuder styrelseutbildning

Som Executive Assistant kretsar ens arbete till stor del kring såväl företagets ledningsgrupp som styrelse. Genom att gå en utbildning i styrelsearbete får du inte bara bättre koll på hur allt fungerar - ditt jobb kommer också bli både lättare och roligare.

Varför gå en styrelseutbildning om du inte ingår i styrelsen kanske du tänker? Men som Executive Assistant spelar du ofta en viktig roll i bolagets styrelse. Det handlar om allt från att ta fram beslutsunderlag till att föra protokoll. Men många kan känna sig osäkra på uppgifterna kopplade till styrelsearbetet. Därför listar Executive här tio utbildningar som låter dig bättre förstå företagets affär och bli mer professionell i din roll.

Tio aktörer som erbjuder styrelseutbildning;

1. Michael Berglund

Erbjuder ett flertal utbildningar för styrelse och ledning. Har även en speciellt inriktad kurs till styrelsesekreterare. Kurserna ges i Stockholm.

2. Västsvenska Handelskammaren

Styrelseutbildningen sträcker sig över fem halvdagar och avslutas med examination, rollspel och middagsmingel. Utbildningen ges i Göteborg och Borås.

3. Östsvenska Handelskammaren

Erbjuder styrelseutbildning uppdelad på tre tillfällen och ges i Norrköping, Linköping och Nyköping.

4. Säkra kvinnor

Denna styrelseutbildning i tre olika moduler uppmuntrar till nya arbetsformer och bidrar till att skapa dialog i debatten om mångfald.

5. Mgruppen

Skräddarsyr utbildningsinsatser efter dina unika behov. Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops.

6. Styrelseakademien

Erbjuder både “färdigpaketerade” och anpassade kurser på olika nivåer och med olika inriktningar på flera ställen runtom i Sverige.

7. Executive People

Har bland annat en endags grundläggande styrelseutbildning för dig som snabbt och effektivt vill lära dig grunderna. Utbildningen ges på flera ställen runtom i Sverige och finns även som webbaserad kurs.

8. PWC

Erbjuder en halvdagskurs på plats hos er på företaget, där 1-20 personer kan delta.

9. Styrelsebalans

Två dagars intensivkurs i styrelsearbete som ges i Stockholm, men som också kan skräddarsys och ges på annan ort.

10. Handelshögskolan Executive Education i Stockholm

Totalt 3 dagars utbildning (2+1 dag) med erfarna föreläsare från Handelshögskolan som ger nya insikter genom den senaste forskningen i ämnet. Utbildningen ges i Stockholm.