5 intervjufrågor och svar till dig som söker en Executive Assistant-tjänst

Att komma förberedd till en arbetsintervju är a och o. Utöver de klassiska intervjufrågorna som de flesta funderar igenom innan en intervju är det också viktigt att förbereda sig på specifika frågor som är kopplade till just den tjänsten du söker – här kommer därför fem vanliga frågor och svar till dig som söker en Executive Assistant-tjänst.

Fråga 1. Vad bidrar en Executive Assistant med till ett företag, enligt dig?
Svar: Executive Assistenter spelar en central och viktig roll på kontoret såväl som för företaget i helhet. Målet med denna fråga är att ta reda på om en kandidat ser sig som en viktig del av ett företag och som även värdesätts av andra.

Detta söker intervjuaren efter i ditt svar:

  • En vilja att göra ett utmärkt jobb – för både VD och företaget i stort
  • Förstå hur du passar in i ett större team och sammanhang

Fråga 2. Hur förutspår du vad din chef (VD eller annan person på ledningsnivå) behöver?
Svar: En skicklig Executive Assistant förutser sin chefs behov innan de ens har blivit uttalade. Det genom att samla på sig kunskap och ha ett proaktivt förhållningssätt. Denna fråga talar om hur en kandidat har och litar på sin förmåga att lära känna sin chef och hens arbete på det sätt som krävs för att utföra ett bra jobb.   

Detta söker intervjuaren efter i ditt svar:

  • Tro på sig själv och sina förmågor
  • Proaktivitet

Fråga 3. Hur hanterar du din tid när du arbetar med flera brådskande uppgifter samtidigt?
Svar: Det är viktigt för en Executive Assistant att kunna arbeta med flera saker samtidigt, så kallad “multitasking”. Men det är också viktigt att kandidaten har kännedom om sig själv kring hur hen hanterar en situation som blir alltför krävande.

Detta söker intervjuaren efter i ditt svar:

  • Förmåga att prioritera och arbeta under tillfällig stress
  • Kan säga ifrån, eller har en strategi, när det blir för mycket

Fråga 4. Om din VD gav dig konfidentiell information, vad skulle du göra om en annan person på ledningsnivå i företaget frågade dig om att få ta del av den?
Svar: Med tillgång till hemlig företagsinformation är det mycket viktigt att en Executive Assistent respekterar konfidentialitet och har förmåga att se när människor försöker få tillgång till uppgifter de inte har rätt till. Denna fråga avser att ta reda på hur en kandidat navigerar i ofta komplex företagspolitik utan att svika förtroenden, beblanda sig i skvaller eller ge ogenomtänkta kommentarer.  

Detta söker intervjuaren efter i ditt svar:

  • Hög integritet
  • Känsla för diskretion och förmåga att respektera känslig information

Fråga 5. Hur skulle du hantera en arg person som kräver att få tala med din chef som för tillfället inte är tillgänglig?
Svar: En Executive Assistant har ett trevligt och professionellt bemötande även när hen talar med personer som är upprörda och/eller otrevliga. Den här frågan avslöjar hur en kandidat kommer att återspegla deras chefs värderingar och fungera som en effektiv “gatekeeper” även när obekväma situationer uppstår.

Detta söker intervjuaren efter i ditt svar:

  • Diplomati
  • Professionalitet