Anders Lundin: Vd-assistenterna med spelförståelse

”Min erfarenhet är att assistenten ofta sitter inne med kunskaper och kompetenser som ledningsgrupper i allmänhet inte tar till vara”. Om det skriver Anders Lundin i sin krönika.