Ålder och utseende viktigt när du söker jobb

Ålder och utseende - och även kroppsdoft - spelar stor roll när du söker jobb. Det visar en undersökning från Linkedin.

Mer än hälften av svenska rekryterare tycker att åldern kan innebära ett hinder för den arbetssökandes möjligheter att få ett jobb. Det visar en studie från karriärsnätverket LinkedIn som bygger på intervjuer med 300 rekryterare i Sverige inom olika branscher, som genomfördes i december 2018.

En tredjedel av rekryterarna uppger också att den som har fyllt 40 räknas till den äldre arbetskraften.

I en intervju i tidningen Kollega med Linkedins nordiska försäljningschef Paula Björnstjerna menar hon att det i längden blir svårt att välja bort äldre arbetstagare, eftersom det råder en stor arbetskraftsbrist. Företagen måste därför bli bättre på att se hela arbetskraften som potentiella arbetstagare.

Även om äldre arbetssökande förknippas med erfarenhet, mer kunskap och större tålamod, hamnar dessa faktorer i skuggan av det faktum att de samtidigt upplevs att vara sämre på att ta till sig ny kunskap. Den yngre arbetskraften å andra sidan, det vill säga de under 40 år, upplevs bland annat vara mer flexibla, analytiska och ha bättre självförtroende och utbildning än de som är äldre.

– För att vara relevanta för arbetsgivare är det viktigt för äldre att visa att de är nyfikna och intresserade av att lära sig nytt. Den som har kunskapsluckor kan vara proaktiv och redan under intervjutillfället säga att det finns en plan för att fylla på med ny kunskap. Det visar på självinsikt, säger Paula Björnstjerna till Kollega.

Undersökningen visar också att åtta av tio rekryterare tycker att det första intrycket är viktigt för om en person går vidare i rekryteringsprocessen. Att ha ett professionellt uppträdande vid anställningsintervju anses som viktigast.

Paula Björnstjernas bästa tips för att ge ett professionellt intryck är därför att göra research om företaget och den du ska träffa, samt tänka ut svar på frågan vad du kan göra för arbetsgivaren.

Andra faktorer som påverkar möjligheterna att få ett jobb är att vara vara välklädd, ha ett välvårdat hår, liksom en attraktiv kroppsdoft. Då rekryterare idag ofta får det första intrycket av en arbetssökande online, bör du därför se till att bilden till ditt cv är professionell.