Platsannons

Ledningsassistent till avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för penningpolitik ansvarar för underlag och prognoser inför penningpolitiska beslut. Dessa prognoser ligger till grund för de bedömningar som Riksbanken slutligen presenterar i den penningpolitiska rapporten. Avdelningen ansvarar också för forskningsverksamheten inom Riksbanken och